WEL

Welkom bij Waalre Energie Lokaal

Zonnedak De Pracht

OPGELEVERD PROJECT de Pracht

RTV Horizon – In de regio – Waalre Energie Lokaal – 30 mei 2016

RTV Horizon – In de regio – Zonnepanelen De Pracht geplaatst – 5 april 2017

RTV Horizon – In de regio – Zonnedak op de Pracht – 22 juli 2017


Terugblik op Zonnedak Project De Pracht.

Op 3 juli 2017 is het Zonnedak op De Pracht officieel door burgemeester Brenninkmeijer geopend. Dit moment vormde de kroon op een project dat in ongeveer één jaar is uitgevoerd onder de bezielende leiding van Lukas Leyten,

Aart-Jan Hoeven, voorzitter coöperatie Zonnedak De Pracht.

Pieter van Deursen en Frank Toolenaar.
Het Zonnedak op De Pracht is de eerste collectieve installatie in Waalre voor het opwekken van duurzame energie. Er wordt gebruik gemaakt van de zogeheten Postcoderoos regeling. Deze regeling maakt het mogelijk dat buurtbewoners die zelf geen geschikt dak hebben voor een zonnestroom installatie toch zonnestroom kunnen gebruiken uit een collectieve installatie in de buurt. Op 19 mei, ruim voor de officiële opening, is de installatie aangesloten op het lichtnet. Vanaf dat moment zijn de stroomleveringen begonnen, goed op tijd om
nog veel stroom te kunnen opwekken met de zomerzon.
Er is een coöperatie opgericht met dertien leden die samen de installatie exploiteren en onderhouden. Uit hun midden is een nieuw bestuur gekozen, met als bestuursleden Bertha Scholten, Thijs Bril en Aart-Jan Hoeven. Dit bestuur heeft inmiddels de taken van Lukas, Pieter en Frank overgenomen.
Er bleek veel belangstelling te zijn voor deelname aan de coöperatie, zoveel zelfs dat niet iedere inschrijving kon worden gehonoreerd. Hopelijk hoeven degenen die niet meteen mee konden doen niet te lang te wachten. De ervaringen die zijn
opgedaan bij het Zonnedak op De Pracht worden namelijk gebruikt om zo snel mogelijk een tweede installatie in Waalre te realiseren.
Op het moment van schrijven (16 oktober) heeft de installatie al 25 MWh opgewekt, wat goed in lijn is met de planning om in het eerste jaar een opbrengst van 37 MWh te realiseren. Door het goede werk van Lukas, Pieter en Frank is er een goede basis gelegd, niet alleen voor het Zonnedak op De Pracht, maar ook voor de nieuwe installaties die nog in Waalre zullen volgen. Veel dank aan hen voor dit voortreffelijke resultaat!

Project Team WEL, Zonnedak de Pracht

© 2021 WEL

Thema door Anders Norén